Eksempler

Juridisk bistand i forbindelse med IT-projekter kan finde sted i en række situationer. Her er eksempler, hvor det er oplagt at trække på juridisk bistand fra Hanne Bender.

EKSEMPEL: Anskaffelse eller outsourcing af IT

Bender bistår en virksomhed med de juridiske aspekter i alt fra valg af leverandør og afstemning af forventninger til IT-leverancen er afsluttet. Det er aktuelt, når en virksomhed har besluttet sig for at investere i et nyt IT-system.

Hanne Bender er med til at sikre, at du får den rigtige kontrakt, der sikrer projektet samt at relationen bevares under forhandlingen:

  • at blive klar på formål og omfang af leverancen
  • at sikre kontrakten som styringsredskab
  • at få sikret kundens interesser
  • at få afstemt parternes forventninger
  • at få defineret mulighederne for ændringer under vejs
  • at få styring på tid og økonomi i projektet.

EKSEMPEL: Contract Management og standardkontrakter

Hanne Bender har stor erfaring i at få virksomheders IT-kontrakter standardiseret, så de bedst muligt understøtter forretningen. Det kan f.eks. være en IT-virksomhed, som har succes og vokseværk, men har brug for at strømline forretningen for at kunne vokse mere.

Hanne Bender hjælper med at udarbejde og implementere standardkontrakter, så det er klart for sælgerne i virksomheden og kunderne, hvilket grundlag samarbejdet hviler på. Hun bistår med at få afdækket de relevante processer og få dem beskrevet i konktrakter på et forståeligt dansk. Det rigtige juridiske fundament giver klarhed i hverdagen.

EKSEMPEL: Krise i et projekt

Årelang erfaring i at løse kriser i forbindelse med IT-projekter er en efterspurgt kompetence, som Hanne Bender har. Målet er at læse krisen – ikke forværre den.
Det kan være en krise i et IT-projekt, hvor Bender bliver kontaktet af den ene part – en leverandør. Parterne kan ikke selv komme til en løsning. Leverandøren er bange for at adressere de virkelig problemer, fordi virksomheden er afhængig af en underleverandør.

Bender tilbyder:

  • Analyse af situationen. Hun afdækker muligheder og kommer med løsningsforslag.
  • Bringer klarhed over, hvordan leverandørens position er.
  • Rådgiver om, hvordan konflikten kan håndteres.
  • Hjælper med at lave nødvendige addendums (tillæg til kontrakt), forhandlinger osv.