Publikationer

Hanne Bender står bag en lang række udgivelser vedrørende IT-ret og IT-forhold.

 • Medforfatter, Børsen Ledelseshåndbøger – Bestyrelseshåndbogen, 4. opdatering, Børsens Forlag 2013
 • Medforfatter, Fem år med SkoleIntra, Uni-C, 2009
 • Medforfatter, Børsen Ledelseshåndbøger – Bestyrelseshåndbogen, 3. opdatering, Børsens Forlag 2008
 • Må, må ikke? Skolejura ABC – Hvad skal jeg vide som elev, UniC 2006
 • Erhvervsjura, Forlaget Thomson, 2004
 • Hvad må jeg?, 4. reviderede udgave, Dansk IT, København, 2003.
 • Webaftaler, Dansk Dataforening, København, 2000.
 • Hvad må jeg?, 3. reviderede udgave, CTU – Center for Teknologistøttet Uddannelse, København, 2000.
 • Medforfatter på bogen Fakta, IT Jura og sikkerhed, Forlaget Thomson, 2000.
 • IT-anskaffelse – Kontrakten – hvordan og hvornår?, Dansk Dataforening, 1999.
 • Edb-rettigheder, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, København, 1998.
 • Hvad må jeg? – Ophavsret i teknologistøttet uddannelse, 2. reviderede udgave, CTU – Center for Teknologistøttet Uddannelse, København, 1997.
 • Ophavsret til brugergrænseflader, Look and feel s. 69-79 i NIR 1997.
 • 1996 i: Telekommunikation. Retlige aspekter, Brinnen, M. (Eds.)
 • Retsinformatik i Norden 1996. Rapport fra Danmark. Del af Nordisk Årbog for Retsinformatik, Økonomiforbundets Forlag, København: 231-236, 1996.
 • Retsinformatik i Norden 1995. Rapport fra Danmark. Del af Nordisk Årbog for Retsinformatik 1995.
 • I: Medieret, Nye udviklingsinstanser, Galtung, A. (Eds.), Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, København: 232-235, 1995. Bender, Hanne og Karstoft, Susanne
 • Retsbeskyttelse af edb-programmer, afsnit 10.3 i: Virksomhedens Informationsteknologi, Nielsen, B.F. (Eds.). Børsens Forlag, København, 1995. Bender, Hanne og Karstoft, Susanne
 • Kan edb pantsættes?, Revisorbladet (3), 1994.
 • PIRAT IMPORT – En aktuel sag, Retsinformatik i Norden, efteråret 1992.
 • EDI in the accounting field in Denmark. Bidrag til rapport fra Commission of the European Communities – TEDIS, 1992.
 • Retsinformatik i Danmark, Nordisk Årsbok i Rättsinformatik, 1992.
 • Sikkerhedsdeponering i edb-køb (sammen med Susanne Karstoft) i Ugeskrift for Retsvæsen B s. 81-87, 1991.
 • Retsinformatik i Danmark i Nordisk Årsbok i Rättsinformatik, 1991 (sammen med Ole Bruun Nielsen).
 • Legal Information in Legal Education i Nordic Studies in Information Technology and Law, 1991.
 • Edb-retlige afgørelser 3, rapport nr. 41. Dataforeningens Forlag ApS, 1988.
 • Edb-ret: Ansvar og rettigheder, Juridisk Bogformidling. Bender, Hanne og Nielsen, Ole Bruun (red.)
 • Edb-systemets retsbeskyttelse – kap. 5, s. 129-157 i Edb-ret for Brugere redigeret af Mads Bryde Andersen, Teknisk Forlag A/S, 1987. Bender, Hanne og Nielsen, Ole Bruun